+421 903 165 076 belka@belka.sk
VLASTNÍK LOKALITY
JUDr. Jaroslav Belka, s. r. o. , Poľnohospodárska 14143/36, 821 07 Bratislava

VŠEOBECNÁ DEFINÍCIA SÚBOROV “COOKIES“
Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií (bližšie špecifikované nižšie). Pri návšteve webovej stránky sa tieto súbory stiahnu do počítača, mobilu alebo iného zariadenia používateľa. Pri každej nasledujúcej návšteve sa odošlú späť na pôvodnú stránku, alebo na inú stránku, ktorá daný súbor cookies spozná.

Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznávať používateľovo zariadenie. Informácie sa môžu použiť na overenie a identifikáciu používateľskej relácie, preferencií používateľa, obsahu nákupného koša alebo čokoľvek, čo možno uskutočniť pomocou uchovávania údajov na počítači používateľa.

Súbory cookies sú vytvorené len na prechodnú dobu. Zaznamenávanie cookies sa začne, keď používateľ
otvorí okno prehliadača, a skončí, keď používateľ okno zavrie.

Trvalé súbory cookies zostávajú v zariadení používateľa po dobu uvedenú v súbore. Aktivujú sa vždy, keď používateľ navštívi webové stránky, ktoré daný súbor cookies vytvorili.

POUŽÍVANIE “COOKIES”
Naše stránky  používajú cookies a informácie zozbierané pomocou cookies, v snahe lepšie porozumieť návštevníkom stránok, zistiť ako využívajú stránky našej webovej lokality.

Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou JUDr. Jaroslav Belka, s. r. o.  vyjadrujete našej spoločnosti. súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú určité priebehy, ako napríklad sled kliknutí.

Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookies, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého webového prehliadača.

AKÉ INFORMÁCIE  ZHROMAŽĎUJEME?
Spoločnosť JUDr. Jaroslav Belka, s. r. o. : zhromažďuje v rámci prevádzkovaných webových stránok dva druhy informácií.
Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookies“ a informácie, ktoré poskytujú používatelia
vyplnením formulárov umiestnených na stránkach.
Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookies“ sa analyzujú v službe Google Analytics a sú to napr.:

+ Čas návštevy aktuálnej lokality.
+ Či a kedy používateľ lokalitu naposledy navštívil.
+ Z ktorej lokality sa používateľ dostal na webovú stránku.

Súbory „cookies“ nezbierajú informácie, ako sú meno, e-mailová či iná adresa alebo fakturačné údaje.
Aj v podmienkach poskytovania služby Google Analytics sa jasne zakazuje používateľom tejto služby
zhromažďovať informácie, ktoré spájajú osobné údaje s informáciami služby Google Analytics.
Pri návšteve našich webových stránok má používateľ možnosť nepovoliť súbory „cookies“.

Takto zostane používateľ pre spoločnosť JUDr. Jaroslav Belka, s. r. o. .. a nástroj Google Analytics, ktorý používame, úplne anonymný.