+421 903 165 076 belka@belka.sk

Trestné právo

Pri rozhodovaní nielen o treste, ale aj o vine pre prečin zanedbania povinnej výživy, sú povinné súdy prioritne sledovať záujem spoločnosti, ale predovšetkým oprávnených osôb na tom, aby bolo zaplatené dlžné výživné a platené bežné výživné (pozri napr. § 86 písm. a/ Tr.zák. o účinnej ľútosti). Preto pri rozhodovaní, aký druh trestu uložiť je nutné prihliadať na zásadný fakt, že odsúdená povinná osoba, si z výkonu trestu odňatia slobody môže v minimálnej miere plniť svoju vyživovaciu povinnosť voči oprávnenej osobe. Tu je podľa nás miesto na použitie alternatívnych trestov a nie rigidne sa pridržiavať jedného druhu trestu a to odňatiu slobody.