+421 903 165 076 belka@belka.sk

Podmienky ochrany osobných údajov

Vitajte na stránke Advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Belka Aby ste si mohli dostávať náš newsletter potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracovanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.

Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracovávame a ako ich dokážeme zabezpečiť.

Kto sme? Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť JUDr. Jaroslav Belka, s. r. o. , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, 128128/B  IČO: 51 714 281 , so sídlom Poľnohospodárska 14143/36, 821 07 Bratislava , tel.č.: +421 903 165 076, email:belka@belka.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Aké osobné údaje spracovávame? Aby sme vám mohli posielať do  Vašeho emailu aktuálne informácie, spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email. Pokiaľ s tým súhlasíte, tieto osobné údaje spracovávame aj na zasielanie užitočných informácií, tipov a ponúk .

Ako môžete súhlas odvolať? Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať kliknutím na „Odhlásenie z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého mailu alebo zaslaním oznámenia na email belka@belka.sk alebo cez kontaktný formulár.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme vám mohli zrealizovať Vašu rezerváciu stretnutia alebo Vašu požiadavku cez kontaktný formulár iba do vtedy pokiaľ nie je dokončená. Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme vám mohli zasielať “newsletter” uchovávame po dobu, kým neodvoláte svoj súhlas.

Kam prenášame vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom aplikácie MailPoet,  Tento prevádzkovateľ  má certifikát “GDPR compliant ” a poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich údajov a zaručil sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR.

Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

Nie ste spokojný? Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email belka@belka.sk Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Záverečné ustanovenia Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

O každej zmene budete informovaný mailom. Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú vypracované Advokátskou kanceláriou  JUDr. Jaroslav Belka, s. r. o. ktorá je ako jediná oprávnená vykonávať autorské práva k nim. Ich obsah je chránený autorským zákonom. Je zakázané tieto zásady ochrany osobných údajov kopírovať, šíriť alebo iným spôsobom používať spôsobom, ktorý porušuje autorské práva autora.