+421 903 165 076 belka@belka.sk

Občianske právo

This is an example of text used to give your customer a brief overview of a particular service. This is an example of text used to give your customer a brief overview of a particular service.

Rodinné právo

This is an example of text used to give your customer a brief overview of a particular service. This is an example of text used to give your customer a brief overview of a particular service.

Trestné právo

This is an example of text used to give your customer a brief overview of a particular service. This is an example of text used to give your customer a brief overview of a particular service.

O mne

Advokátska kancelária bola založená v roku 2004 s tým, aby už od prvého kontaktu s klientom, mohli byť tomuto poskytnuté kvalitné a úplne právne služby nielen vo všeobecných odvetviach práva, ale najmä v oblasti, na ktorú sa špecializujeme a tou je trestné právo. Vďaka individuálnemu prístupu vieme našim klientom poskytnúť komplexnú právnu ochranu zohľadňujúcu špecifiká rôznych právnych odvetví a prostredí.

Pri riešení konkrétneho problému sa zaoberáme nie len právnym hľadiskom, ale berieme do úvahy tiež ďalšie súvislosti a prípadné dopady na situáciu a stav,  v ktorom sa klient nachádza. Spolupracujeme v špecifických prípadoch s ďalšími advokátmi, odborníkmi a znalcami,  ak si to riešenie situácie vyžaduje.

Našou základnou vlastnosťou je okrem vysokej odbornosti aj schopnosť racionálneho posúdenia i tých najkomplikovanejších situácií,
v ktorých sa naši klienti nachádzajú . Vďaka tomu vieme poskytnúť komplexný právny servis v prospech klienta a v primeranom čase. Skutočnosť, že naši klienti zverili ochranu svojich záujmov do našich rúk, si veľmi vážime a prejavenú dôveru odplácame korektným a profesionálnym poskytovaním našich služieb, ktoré vyplývajú nielen na základe vysokej odbornosti, ale aj mnohoročnými skúsenosťami.