+421 903 165 076 belka@belka.sk

You are currently browsing post written by

JUDr. Belka

Trestné právo

Pri rozhodovaní nielen o treste, ale aj o vine pre prečin zanedbania povinnej výživy, sú povinné súdy prioritne sledovať záujem spoločnosti, ale predovšetkým oprávnených osôb na...

Rodinné právo

Dohody i súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery, resp. ak sa podstatne zmenili okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a trvanie dávok, pričom zmena...