+421 903 165 076 belka@belka.sk

Trestné právo

 Zastupujeme a obhajujeme klientov v trestnom konaní, zastupujeme poškodených a ich záujmy v trestnom konaní. Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v styku s policajnými orgánmi, prokuratúrou a súdmi.

Občianske právo

Poradíme a pomôžeme vám pri riešení nielen vašich dedičských problémov a susedských sporov, ale komplexne poradíme v celej oblasti  občianskeho práva.

 

Rodinné právo

Nielen problematika rozvodov ale aj riešenie vyporiadania bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov, plnenie výživného,  ak vás trápi
tak už nebude musieť, postaráme za o to za vás

Z našej histórie

Advokátska kancelária bola založená v roku 2004 s tým, aby už od prvého kontaktu s klientom, mohli byť tomuto poskytnuté kvalitné a úplne právne služby nielen vo všeobecných odvetviach práva, ale najmä v oblasti, na ktorú sa špecializujeme a tou je trestné právo.

Vďaka individuálnemu prístupu vieme našim klientom poskytnúť komplexnú právnu ochranu ktorá zohľadňuje špecifiká rôznych právnych odvetví a prostredí.
Pri riešení konkrétneho problému sa zaoberáme nie len právnym hľadiskom, ale berieme do úvahy tiež ďalšie súvislosti a prípadné dopady na situáciu a stav,
v ktorom sa klient nachádza.

Spolupracujeme v špecifických prípadoch s ďalšími advokátmi, odborníkmi a znalcami,  ak si to riešenie situácie vyžaduje.Našou základnou vlastnosťou je okrem vysokej odbornosti aj schopnosť racionálneho posúdenia i tých najkomplikovanejších situácií, v ktorých sa naši klienti nachádzajú .

Vieme poskytnúť servis v prospech klienta a v primeranom čase.

Skutočnosť, že naši klienti zverili ochranu svojich záujmov do našich rúk, si veľmi vážime a prejavenú dôveru odplácame korektným a profesionálnym poskytovaním našich služieb, ktoré vychádzajú z našich dlhodobých skúseností.

Čo o nás hovoria naši klienti

Mali sme viac ponúk na zhotovenie GDPR projektu pre našu  spoločnosť, ale Vaše riešenie je bezkonkurenčné…

Ďakujeme za všetko

František Lacho

CEO , Gurmán - Skalica, s.r.o.

Máme viac ako 1000 kontaktov v našej databáze

Všetko je teraz korektné,  ďakujeme za spoluprácu

PharmDr. Lucia Vašíková

CEO, Únia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti

V našej správcovskej firme riešime  citlivé údaje našich zákazníkov a OOÚ je pre nás prvoradá.

Dobrá komunikácia, parádny IT servis.. ďakujeme..

Ing. Alena Stanová

CEO, A--DOMUS s.r.o.

Sme nováčikovia v oblasti online
marketingu, ale Vaše riešienie nám dalo istotu že to budeme robiť správné v súlade z OOÚ
Dana Faltýsová

CTO, FASHION SOS, s.r.o.